Oldřich Mika – Kopretiny

Text, Noty – JPG

Vzpomínka na Oldřicha Miku – PDF

Ostravská sbírka prostých duchovních písní 1948 – 1978
„Služte Hospodinu s veselím ….. a ….. s prozpěvováním.“

ve formátu:

Zpěvník si můžete také objednat v tištěné podobě za 61 Kč + poštovné
přes e-mail: luksikova@seznam.cz nebo mobil: +420 605 859 740; +420 737 367 469.
Přečtete si průvodní mail a průvodní dopis.

celý zpěvník v elektronické podobě ke stažení zde

Adventní poselství (1951)
Pomni … (1952)
Odpusť nám strana 1 (1953)
Odpusť nám strana 2 (1953)
Odpusť nám strana 3 (1953)
Odpusť nám strana 4 (1953)
Odpusť nám strana 5 (1953)
Odpusť nám strana 6 (1953)
Odpusť nám strana 7 (1953); Doufej a bude dobře (1952)
Díky za požehnání (1953); Svatyně svatých (1951)
Dorkas – Tabita strana 1 (1965)
Dorkas – Tabita strana 2 (1965)
Věřící Raab strana 1 (1966)
Věřící Raab strana 2 (1966)
Tisíc proč strana 1 (1965)
Tisíc proč strana 2 (1965)
Hosana (1968)
Svatební sbor strana 1 (1951)
Svatební sbor strana 2 (1951)
Jitřenka (1965)
Ranní píseň písmáků (1957); Předsevzetí dítek (1953)
Tak věříme (1954)
Jdi k mravenci (1968)
Než sklameš (1960)
Sejdi z cesty světa (1950)
Můj stan (1955)
Proto potěšuj (1952)
Kláda a tříska (1952)
První hvězdička strana 1 (1949)
První hvězdička strana 2 (1949)
První hvězdička strana 3 (1949)
Na nové zemi (1957)
Večerní úvaha …. (1956)
Hle David (1952)
Saulovo polehčení (1963)
Pastýř David strana 1 (1964)
Pastýř David strana 2 (1964)
Ztracená ovce (1955)
Beránek Boží (1954)
Křesťané zpívejme (1950)
Radost nejstálejší (1966)
Večeře s Pánem (1955)
Zaslíbení (1959)
Zazpívej ptáčku strana 1 (1954)
Zazpívej ptáčku strana 2 (1954)
Nezapadej sluníčko (1955)
Lidé snášejme se strana 1 (1948)
Lidé snášejme se strana 2 (1948)
Odříkat si (1964)
Tisíc jisker (1965)
Nikodém strana 1 (1964)
Nikodém strana 2 (1964)
Neodcházej strana 1 (1966)
Neodcházej strana 2 (1966)
Stůj pod křížem (1967)
Touha věků (1968)
Matčina píseň strana 1
Matčina píseň strana 2
Matčina píseň strana 3
Poděkování mamince (1968)
Dopis matce strana 1 (1948)
Dopis matce strana 2 (1948)
Dopis matce strana 3 (1948)
Dopis matce strana 4 (1948)
Dopis matce strana 5 (1948)
Poutník a studnice strana 1
Poutník a studnice strana 2
Zákon tvůj; Rodná země
Blahopřání snoubencům
— Obsah —
— Používané akordy —
Umírající cigán strana 1
Umírající cigán strana 2; Padla krůpěj krve (1978)
Dědeček a babička (1949)
obalkaobr_2

obr_3