Chci oslavovat

   
001 – Apoštolská
002 – Ať dobrý Bůh
003 – Až zajde slunce
004 – Brzy přijde den
005 – Bůh je silou mou
006 – Dnes jdu k tobě, Pane můj
007 – Díky
008 – Hledej nejdřív Boží králoství
009 – Hosana, hosana
010 – Chci oslavovat svého Pána
011 – Je stále přítomná
012 – Jak úžasná
013 – Já chtěl bych tam být
014 – Ježíš je vítěz
015 – Ježíš, nejkrásnější z jmen
016 – Kdo mě z pout mých
017 – Kdo na kolenou klečí
018 – Krásnou vlast
019 – Krásný je vzduch
020 – Kumbajah
021 – Mámo, řekni
022 – Mou dobrou zprávu hlásej
023 – Můj Pán všechny volá
024 – Můžeš mít radost
025 – My všichni cheme
026 – Nejkrásnější chvíle
027 – Odpusť
028 – On mne má rád
029 – Otevřete brány hradeb
030 – Pane můj
031 – Pojď k Spasiteli
032 – Před tvou tváří, Pane
033 – Radost mi vrátila Golgota
034 – Roky běží
035 – Rozhodl jsem se
036 – Stará víra
037 – Vírou máš blíž ke štěstí
038 – Vzdejme Pánu díky
039 – Vzývám a slavím Tvé jméno
040 – Znám, zemi znám
041 – Zpívej haleluja I
042 – Zpívej haleluja II
043 – Život náš
044 – Živý je Pán
045 – Betlémská hvězda
046 – Boží láska je jako slunce
047 – Boží synové
048 – Budiž chválen Ježíš Král
049 – Byl jsi tam ?
050 – Den jak den
051 – Doufej v Hospodina
052 – El Shadai
053 – Chci, Pane, být
054 – Chci, Pane, růst
055 – Jak dobré je vzývat
056 – Já chválu Pánu vzdám
057 – Já Tobě nyní chválu vzdám
058 – Já vím
059 – Já zpívám o svém Ježíši
060 – Jedině Bůh je naděje
061 – Jen se dívej na ptáčky
062 – Ježíš žije
063 – Ježíši, s námi zůstávej
064 – Když Bůh je s námi
065 – Má duše žíznivá
066 – Magnolie
067 – Má láska jen
068 – Moc předivná
069 – Modlitba Daniele
070 – Můj Pán Ježíš
071 – Nebeský Otče
072 – Někdo mne vede
073 – Naplňuj mne Duchem svým
074 – Od Boha radost
075 – Odpověď na všechny otázky
076 – Oslavujte Hospodina
077 – Otče náš
078 – Otče náš nebeský
079 – Pán, Spasitel můj
080 – Pane můj, Ježíši
081 – Pojďme již
082 – Pomoz mi, můj Pane
083 – Povodeň
084 – Proč bych neměl vesel být
085 – Proč jen mlčíš, Pane
086 – Protože mne máš tak rád
087 – Přišel na zem
088 – Přicházíme chválit
089 – Přiznání k Ježíši Kristu
090 – Ráno, celý den
091 – Slyším, Spasitel jak volá
092 – Žalm 100
093 – Kdyby nás Bůh neměl rád
094 – Spoj nás v jedno, Pane
095 – Starý příběh
096 – Světem běžím
097 – Ti, za něž zaplatil
098 – To je ten den
099 – Ty musíš jít
100 – Usnul již celý náš dům
101 – Vám dávám nový příkaz
102 – V čase svém
103 – Vejdi pod střechu
104 – Veliký a mocný
105 – Veselá
106 – Vzdej dík
107 – Zažeň, co svírá
108 – Zněl pláč
109 – Zní, zní, zní
110 – Zůstaň s námi
001 – Apoštolská
002 – Ať dobrý Bůh
003 – Až zajde slunce
004 – Brzy přijde den
005 – Bůh je silou mou
006 – Dnes jdu k tobě, Pane můj
007 – Díky
008 – Hledej nejdřív Boží králoství
009 – Hosana, hosana
010 – Chci oslavovat svého Pána
011 – Je stále přítomná
012 – Jak úžasná
013 – Já chtěl bych tam být
014 – Ježíš je vítěz
015 – Ježíš, nejkrásnější z jmen
016 – Kdo mě z pout mých
017 – Kdo na kolenou klečí
018 – Krásnou vlast
019 – Krásný je vzduch
020 – Kumbajah
021 – Mámo, řekni
022 – Mou dobrou zprávu hlásej
023 – Můj Pán všechny volá
024 – Můžeš mít radost
025 – My všichni cheme
026 – Nejkrásnější chvíle
027 – Odpusť
028 – On mne má rád
029 – Otevřete brány hradeb
030 – Pane můj
031 – Pojď k Spasiteli
032 – Před tvou tváří, Pane
033 – Radost mi vrátila Golgota
034 – Roky běží
035 – Rozhodl jsem se
036 – Stará víra
037 – Vírou máš blíž ke štěstí
038 – Vzdejme Pánu díky
039 – Vzývám a slavím Tvé jméno
040 – Znám, zemi znám
041 – Zpívej haleluja I
042 – Zpívej haleluja II
043 – Život náš
044 – Živý je Pán
045 – Betlémská hvězda
046 – Boží láska je jako slunce
047 – Boží synové
048 – Budiž chválen Ježíš Král
049 – Byl jsi tam ?
050 – Den jak den
051 – Doufej v Hospodina
052 – El Shadai
053 – Chci, Pane, být
054 – Chci, Pane, růst
055 – Jak dobré je vzývat
056 – Já chválu Pánu vzdám
057 – Já Tobě nyní chválu vzdám
058 – Já vím
059 – Já zpívám o svém Ježíši
060 – Jedině Bůh je naděje
061 – Jen se dívej na ptáčky
062 – Ježíš žije
063 – Ježíši, s námi zůstávej
064 – Když Bůh je s námi
065 – Má duše žíznivá
066 – Magnolie
067 – Má láska jen
068 – Moc předivná
069 – Modlitba Daniele
070 – Můj Pán Ježíš
071 – Nebeský Otče
072 – Někdo mne vede
073 – Naplňuj mne Duchem svým
074 – Od Boha radost
075 – Odpověď na všechny otázky
076 – Oslavujte Hospodina
077 – Otče náš
078 – Otče náš nebeský
079 – Pán, Spasitel můj
080 – Pane můj, Ježíši
081 – Pojďme již
082 – Pomoz mi, můj Pane
083 – Povodeň
084 – Proč bych neměl vesel být
085 – Proč jen mlčíš, Pane
086 – Protože mne máš tak rád
087 – Přišel na zem
088 – Přicházíme chválit
089 – Přiznání k Ježíši Kristu
090 – Ráno, celý den
091 – Slyším, Spasitel jak volá
092 – Žalm 100
093 – Kdyby nás Bůh neměl rád
094 – Spoj nás v jedno, Pane
095 – Starý příběh
096 – Světem běžím
097 – Ti, za něž zaplatil
098 – To je ten den
099 – Ty musíš jít
100 – Usnul již celý náš dům
101 – Vám dávám nový příkaz
102 – V čase svém
103 – Vejdi pod střechu
104 – Veliký a mocný
105 – Veselá
106 – Vzdej dík
107 – Zažeň, co svírá
108 – Zněl pláč
109 – Zní, zní, zní
110 – Zůstaň s námi

Výběr křesťáských písní připravili: I .část – V.Vurst,
II. část – V. Gajdošíková, R.Gomola, A.Zástěra;
sazba a tisk JUPOS Ostrava, ČSA 101, 715 00 Ostrava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm − šest =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>