Zpívejte Hospodinu

seznam písní

 
ve formátu:
000 Spi mé milé poupě
001 Otče náš strana 1
001 Otče náš strana 2
002 Přijď Pane můj
003 Přijď ó Duchu Svatý
004 Tak Bůh miloval svět strana 1
004 Tak Bůh miloval svět strana 2
005 Dobré jest oslavovat strana 1
005 Dobré jest oslavovat strana 2
005 Dobré jest oslavovat strana 3
006 Dobrořeč
007 Halelujah
008 Chvalozpěv
009 Jásavý chvalozpěv
010 Takovou lásku
011 Žalm 57 strana 1
011 Žalm 57 strana 2
012 Pozdvihuji očí strana 1
012 Pozdvihuji očí strana 2
012 Pozdvihuji očí strana 3
013 Žalm 23 strana 1
013 Žalm 23 strana 2
013 Žalm 23 strana 3
013 Žalm 23 strana 4
014 Bože Tys býval strana 1
014 Bože Tys býval strana 2
015 Bůh buď s vámi
016 Domů bych rád strana 1
016 Domů bych rád strana 2
017 Hloub řekou
018 Jen jednu prosbu
019 Jak rád bych zpíval strana 1
019 Jak rád bych zpíval strana 2
020 Chvalozpěv strana 1
020 Chvalozpěv strana 2
021 Jeť Pán světlo mé strana 1
021 Jeť Pán světlo mé strana 2
022 Jitřní hvězda
023 Již mnoho let
024 Kdož přebývá strana 1
024 Kdož přebývá strana 2
025 Křti nás ohněm
026 Modlitba církve
027 Nebe nebe
028 Ó Pane můj
029 Poslední hymna strana 1
029 Poslední hymna strana 2
030 Ó slyš ó slyš
031 Přijde Pán
032 Slavné dílo strana 1
032 Slavné dílo strana 2
032 Slavné dílo strana 3
033 Oheň dej
034 Tužba
035 Vzhůru k boji
036 Zde Pane můj
037 Bůh láska je
038 Buď mé duši vším strana 1
038 Buď mé duši vším strana 2
039 Golgata
040 Díky Pane
041 Chválu svou
042 Jest jasno v duši
043 Ježíš se nemění
044 Jméno Ježíš
045 Když Spasitel
046 Kol země je slyšet
047 Kristus život náš
048 Ku horám strana 1
048 Ku horám strana 2
049 O Ježíšově lásce
050 Pane Bože uchvať nás
051 Posílám vás
052 Předivný
053 Radost našel jsem
054 Šťastný křesťan
055 Ten starý kříž
056 Všechno temno
057 Zpívej duše má strana 1
057 Zpívej duše má strana 2
058 Zpívej hned strana 1
058 Zpívej hned strana 2
059 Kde já duše strana 1
059 Kde já duše strana 2
060 Ježíše viz před Pilátem
061 Na dveře někdo klepá
062 Na kříž Ježíšův
063 Nežně a laskavě
064 Oddej se cele Pánu
065 Ó přijmi Ježíše
066 Pojď ke mně jen
067 Pojď k němu
068 Pojď k Ježíši
069 Pojď k Pánu dnes
070 Pospěš si k domovu
071 Slyším slyším
072 V cizí pusté zemi
073 Bůh je láska
074 Ježíš zachová
075 Kleče
076 Na věky
077 Někdo zná bol
078 Obavy když srdce
079 Své slovo dal Pán
080 Velká je věrnost
081 Veď mne
082 V každičkou chvíli
083 Vždy s tebou jsem
084 Zpívej krásně
085 Že nerozumíš
086 Hledáme mládež
087 Bůh hledá mládež
088 Choditi s Pánem
089 Jen jeden život strana 1
089 Jen jeden život strana 2
090 Králi můj
091 Křesťanem chci být
092 Láska Boží
093 Nedej Pane zapomínat
094 Nejlepší dej
095 Očisť srdce
096 Ó čím je sdrci tvému
097 Ozáři věrně koutek
098 Pane chtěl bych korunu strana 1
098 Pane chtěl bych korunu strana 2
099 Tichounce tiše
100 Tys povolal mne
101 Byl jsi tam strana 1
101 Byl jsi tam strana 2
102 Drahé jméno Ježíš
103 Ježíš moje útočiště
104 Kdybych neměl
105 Má jediná naděje
106 Mne zajmi Pane
107 Nikdy se báti nebudu
108 On je tak laskav
109 On má klíč
110 Ó Ježíši vyzpytuj mne
111 Ó Jezu můj
112 Ó Velký Bože
113 Proč bych se bát měl strana 1
113 Proč bych se bát měl strana 2
114 Svěřím své břímě
115 Ty se mnou buď strana 1
115 Ty se mnou buď strana 2
116 Tys síla má
117 Znám jméno znám
118 Halelujah strana 1
118 Halelujah strana 2
119 Slyš slyš slyš strana 1
119 Slyš slyš slyš strana 2
119 Slyš slyš slyš strana 3
120 Slyšte andělé jak slaví
121 Tiché jsou Betlémské
122 Tichounkou nocí
123 V Betlém jeslích strana 1
123 V Betlém jeslích strana 2
124 Bůh útočiště
125 S Bohem
126 Aj Boží Beránek strana 1
126 Aj Boží Beránek strana 2
127 Buď tobě sláva
128 Nuže bratři chleba
129 Ve skalním hrobě
130 Vstal z hrobu Kristus
131 Jsi poupětem
132 Když růže lásky strana 1
132 Když růže lásky strana 2
133 O Bože uděl požehnání
134 Otče náš v nebi
135 Jak pára život
136 Jsem jen poutníkem
137 Hned v jitře
138 Bůh budiž s námi
139 Dobrou noc a krásný sen
140 Ježíši Spasiteli jsi náš
141 Unaven jsem půjdu spát
142 Být Jezu tvůj 1
142 Být Jezu tvůj 2
143 Co učiníš s Ježíšem
144 Den za dnem
145 Jaký ples
146 Kdybych všecko měl
147 Mám v nebi otce
148 Mne Ježíš miluje
149 Mně Ježíš je dražší
150 Můj Spasitel strana 1
150 Můj Spasitel strana 2
151 Ó stůj při mně
152 Otevřeš strana 1
152 Otevřeš strana 2
153 Přítele znám
154 Vyprávět slyšel jsem
155 Zda znáš to jméno
156 Za noci svět kdy spal
157 Ztracená ovečka strana 1
157 Ztracená ovečka strana 2
158 Preto ho mám rád
159 Slovensko moje
160 V nadhviezdnych výšinách

 

Sborky a kánony
01 Tak prostinke
02 Z mého srdce píseň
03 Drahé jméno
04 Bůh, že nás miloval
05 Prosba za vlast
06 Kéž jsem podoben Ježíši
07 Jen nevěs svou hlavu
08 Mé srdéčko černé
09 Opustila holubička
10 Dnes
11 Půjdu půjdu za Ježíšem
12 Ježíš nezklame
13 Muž moudrý
14 Krásné je žití
15 Sviť jen dobře sviť
16 Paprsek jsem
17 Chci vás poslat lovit lidi
18 Díky
19 Mračilo se nebe
20 Ježíš chce nás mít
21 My legie jsme
22 Spi moje dítě
23 Jsem navěky český bratr
24 Jsem malá česká sestra
25 Pána chvalte
25 Za pokrm tvůj
26 Ježíš chce z nás rybáře mít
26a Pána chvalte
26b Píseň exulantů
27 Před jídlem
28 Sláva Bohu
29 Zpívejte Hospodinu
30 Jubilate deo
31 Noc je přede dveřmi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


+ čtyři = šest

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>