Zelený zpěvník

 
ve formátu:
01 Slavte pějte
03 Ó velký Bože
04 Píseň o vítězství strana 1
04 Píseň o vítězství strana 2
05 Chvalte jej
06 Jaké místo
07 Můj pastýř
08 Láska Boží
09 Ó Jezu můj
10 Dáno je s nebe
11 Ježíš chce z nás rybáře mít
12 Tvůj hlas mne volá
13 Velká je věrnost Tvá
14 Mocný je Spasitel
15 Nežně a laskavě
16 Den za dnem
17 My jdeme s jasem
18 Radost mi vrátila Golgota
19 Pán Ježíš mým je pastýřem
20 Slyš jak k nám mluví hlas Páně strana 1
20 Slyš jak k nám mluví hlas Páně strana 2
21 Ó kéž mám tisíce jazyků strana 1
21 Ó kéž mám tisíce jazyků strana 2
22 Jednu slávu
23 Pro Ježíše
24 Nechci slávy
25 Vzhůru bratři prapor Krista
26 Túžim tvár Pána zrkadlit
27 Můj Ježíš
28 Pán Ježíš On je má spása
29 Snažně běžím
30 Slyšte jen
31 Stará zvěst strana 1
31 Stará zvěst strana 2
32 Díky
33 Bez lásky světem sám
34 Za Ježíšem jíti
35 Svoboden
36 Bůh sám dal zaslíbení
37 Jen jednu lásku
38 Já radost mám
39 Domů pojď
40 Slyš Pán Ježíš přišel strana 1
40 Slyš Pán Ježíš přišel strana 2
41 Králi svého srdce strana 1
41 Králi svého srdce strana 2
42 Výš nechť vlaje korouhev
43 Kvetoucí mládí
44 Nechť tvé písně strana 1
44 Nechť tvé písně strana 2
44 Nechť tvé písně strana 3
45 Jako po dešti
46 Mladosť
47 On zná
48 Pějte Spasiteli
49 Zřím-li svého Pána
50 Očisť srdce
51 Jsem vykoupený
52 Ptej se
53 Proč ne ty
54 Veď dál
55 Oddej se cele Pánu
56 On sám
57 Ó skálo pouště
58 Tak jakýž jsem strana 1
58 Tak jakýž jsem strana 2
59 Slyš nás Bože náš
60 Skálo klaná strana 1
60 Skálo klaná strana 2
61 Mne zajmi Pane můj
62 Kde budeš věčnost tráviti
63 Máme poselství strana 1
63 Máme poselství strana 2
64 Až zajde slunce
65 Ruku svou Pane můj
66 Poklad můj
67 Chcem ti vyrozprávať
68 Chceš žít cele
69 Vezmi Pane ruku moji
70 Tam na výšinách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


devět × = dvacet sedm

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>