Písničky ke kytaře

 
ve formátu:
001 – Až zajde slunce
002 – Až skončí den
003 – Akord milosti
004 – Adventní volání
005 – Blížíme se rychle
006 – Budoucnost
007 – Boží víra
008 – Bible
009 – Budiž chválen Ježíš král
010 – Bůh je záštita má
011 – Bůh našel nás 1
011 – Bůh našel nás 2
012 – Cesta s Bohem
013 – Čas bratře čeká
014 – Čas kupředu rychle kvapí
015 – Davide hraj
016 – Do práce tě volá
017 – Díky
018 – Díky Pánu za spasení
019 – Dnes všeho světa jsem se vzdal
020 – Do přírody
021 – Egypte dobrou noc
022 – Hosana
023 – Hloub, hloub, hloub
024 – Chcem bojovat
025 – Chtěl bych jak sluneční záře
026 – Chvalte andělů harf
027 – Já chci sloužit
028 – Já nemohla bych šťastná být
029 – Jará mládež
030 – Já radost mám
031 – Já čekám onen slavný den
032 – Já mého Pána vidím
033 – Jedeme k domovu
034 – Jas, jas, jas
035 – Jdu do Boží země
036 – Jen Bohu věř
037 – Jen Pán Bůh zná
038 – Ježíši já jsem slíbil
039 – Již přišla chvíla rozloučení
040 – Kam mne vede
041 – Kde Pane jsi
042 – Kdyby nás Bůh neměl rád
043 – Kdyby jenom stále slunce svítilo
044 – Když Ježíš s tebou jde
045 – Když Ježíš se mnou jde
046 – Když tak patříš za večera
047 – Kdo dřív 1
047 – Kdo dřív 2
048 – Kristova láska
049 – Kruší-li tě žal
050 – K srdci Páně s důvěrou
051 – Lalebai
052 – Láska mého Pána
053 – Lásky Král
054 – Lékař duší
055 – Mám velkou radost
056 – Marnotratný syn 1
056 – Marnotratný syn 2
057 – Matouš 1
057 – Matouš 2
058 – Modlitba Daniele
059 – Moj, moj, moj
060 – Mocný kříž
061 – Můj Pán všechny svolá
062 – Můj přítel
063 – Můj přítel nejvěrnější
064 – Můj stan
065 – Musím to volat
066 – Může Ježíš snad
067 – Myslete na Kanaán
068 – Naděje 1
068 – Naděje 2
069 – Na druhém břehu
070 – Na rozloučenou
071 – Navrať se synu
072 – Nejkrásnější zaslíbení
073 – Nikde když naděje
074 – Nocturno.jpg
075 – Od Boha vzdálen.jpg
076 – Ó Bože náš.jpg
077 – Odpověď na všehcny otázky
078 – Odpusť
079 – Odvahu najdi
080 – Ó jak šťasten jsem
081 – O Matce
082 – On vždy se skví
083 – Ó nermuť se
084 – Orion
085 – Pane buď s námi 1
085 – Pane buď s námi 2
085 – Pane buď s námi 3
086 – Pane můj veď mne sám
087 – Pane tobě chci zpívat 1
087 – Pane tobě chci zpívat 2
088 – Pěj chválu
089 – Píseň o setkání 1
089 – Píseň o setkání 2
090 – Pěj hosana
091 – Pozor
092 – Průkopníci
093 – Proč jen mlčíš Pane
094 – Pojďte s námi
095 – Povodeň
096 – Pojďte všichni do hor
097 – Pojď již domů
098 – Přejeme vám I
099 – Přejeme vám II
100 – Přes hory údolí 1
100 – Přes hory údolí 2
101 – Pojď mezi nás
102 – Pojďte věrní
103 – Prapor lásky
104 – Proč zarosí slzy
105 – Proč jsi smutný
106 – Radost nejstálejší
107 – Ráno stvoření ráno 1
107 – Ráno stvoření ráno 2
108 – Radost z Golgaty
109 – Rozhodnu se pro Ježíše
110 – Rybáři duší
111 – Saulovo polehčení
112 – Síla moje
113 – S novou silou
114 – Slunéčko zlaté
115 – Slyšte slyšte nás
116 – Sladká budoucnost
117 – Slepý Bartimeus 1
117 – Slepý Bartimeus 2
118 – Stezka písmáka 1
118 – Stezka písmáka 2
119 – S plesáním
120 – Svítá
121 – Stále zvučí
122 – Stará víra
123 – Sténá ach sténá
124 – Svatá láska
125 – Svůj život vkládám
126 – Štěstí mé
127 – Taborák volá 1
127 – Taborák volá 2
128 – Tam v dáli nad hvězdami
129 – Tak prostinké
130 – Tak Bůh svět miloval
131 – Ulicí kráčím temnou
132 – U potoka vody živé
133 – U táboráku
134 – Úžasná láska
135 – Večer na obloze
136 – Velký lékař 1
136 – Velký lékař 2
137 – Velký Bůh
138 – Vezmi Jezu srdce moje
139 – Vezmi svůj kříž
140 – Vím, že nezahynu
141 – V Ježíšově jménu
142 – Vším je pro mne Ježíš
143 – Všechny stíny moci
144 – Vykupujte čas
145 – Věřící ráb
146 – Věrně my za Ježíšem
147 – Věřím
148 – Zacheus 1
148 – Zacheus 2
149 – Zda křesťanem jsi
150 – Zní na loukách zpěv
151 – Zrána když slunéčko vychází
152 – Zanech tam tíži svou
153 – Zůstávej s námi Ježíši

Pro vnitřní potřebu sborů vydala Církev advenstistů s.d., Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


devět × pět =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>