Rosťa a Danka Homolovi

Text, Akordy – JPG

 
ve formátu:
001 – Ambrožova ranní píseň
002 – Až se čas naplní
003 – Betlémská hvězda
004 – Až zazní hlas zvonů
005 – Boží radost jak řeka
006 – Boží mlýny
007 – Bless The Lord My Soul
008 – Boží Beránku
009 – Boží Syn
010 – Budiž chválen Ježíš král
011 – Buď Bohu všechna chvála čest
012 – Bůh jen Bůh
013 – Čas radosti veselosti
014 – Čeká mě den
015 – Čekám na to stále
016 – Čekáme příchod tvůj
017 – Černobílý film
018 – Čistá jak studánka
019 – Dál při mne stůj
020 – Dej mi Pane bdělé srdce
021 – Děti pojďte ke mně
022 – Do dlaně
023 – Do stínu křídel tvých
024 – Do země se skrývá
025 – Dobrořeč duše má Hospodinu
026 – Dobrou zprávu hlásej
027 – Dva lidé stojí před tebou
028 – Emanuel 1 strana
028 – Emanuel 2 strana
029 – Freedom
030 – Gloria
031 – Haleluja
032 – Haleluja – Agnus Dei
033 – Haleluja sláva čest
034 – Hledej nejdřív Boží králoství
035 – Havenu shalom alechem
036 – Hříchy
037 – Hvězda jménem naděje
038 – Hvězdy tiše vyšly
039 – Chci sluncem být
040 – Chodci nebo poutníci
041 – Chválu vzdejte
042 – Chtěl bych být majákem
043 – Chválím tě země má
044 – Chvalte Pána
045 – Ikdyž se rozcházíme
046 – Já chválu Pánu vzdám
047 – Já mám tě rád
048 – Ja přivítat chci Pána
049 – Já tobě nyní chválu vzdám
050 – Já vím
051 – Jak proudy říček dvou
052 – Jak dobré a utěšené
053 – Jdem v nebeské výzbroji
054 – Jdu k tobě Pane
055 – Je klid a mír
056 – Jednou budem dál
057 – Jen v tebe důvěru mám
058 – Ježíši Kriste Pastýři nás
059 – Jsi vším co mám
060 – Jeruzaléme ze zlata
061 – Kdo ví co bude pak
062 – Kamarád
063 – Každý den mi Pán sílu dává
064 – Kdopak tu zvítězí
065 – Kdekdo to zná
066 – Kdybys věděl
067 – Když tmavá noc byla
068 – Krajina zlatejch pochodní
069 – Kolik je na světě
070 – Králoství své dá On chudým
071 – Kristus je má síla
072 – Kristus kraluje
073 – Křídla
074 – Kto si ty
075 – Kříž
076 – Laudato sii
077 – Lásky král
078 – Lid,který chodí v temnotách
079 – Magdaléna
080 – Má duše Boha velebí
081 – Marnotratný syn
082 – Má hvězdo
083 – Má duše žíznivá
084 – Má modlitba
085 – Má víra
086 – Modlitba
087 – Moc předivná
088 – Modlitba v Getsemane
089 – Modré nebe slunce zář
090 – Moudrost mi Pane dávej
091 – Můj Králi má spáso
092 – Můj Pán všechny svolá
093 – Na cestu s námi
094 – Můžeš mít radost
095 – Na rozloučenou
096 – Nádherný Pán
097 – Nadevše
098 – Nahý jsem se na svět narodil
099 – Namaluj mi svět
100 – Nám radostí jsi Pane
101 – Naplňuj mne Duchem svým
102 – Nás zavolal jsi Pane
103 – Noc se ránu podobá
104 – Někdo mne vede za ruku
105 – Nezná tu nikdo soužení mé
106 – Noc odchází a svítá den
107 – Nocí tmou
108 – Nyní pokloňme se
109 – Ó Hospodine jsi má skrýš
110 – Ó Jezu zůstaň s námi
111 – Ó Otče moje srdce strádá
112 – Ó přijď Pane můj
113 – On je náš Spasitel
114 – Oslavujte Hospodina
115 – Otče můj drahý
116 – Otče chválím
117 – Otevři srdce mé
118 – Pane Bože přijď k nám
119 – Pane daruj lidem pokoj
120 – Pane tobě chci zpívati
121 – Pane si skalou spasenia mojho
122 – Pastýřská
123 – Píseň o samaritánovi
124 – Písnička o Josefovi a bratřích jeho
125 – Planeta
126 – Pohádka
127 – Pomoz mi můj Pane
128 – Poselství lásky
129 – Posila na cestu
130 – Poutník a dívka
131 – Před tvou tváří Pane
132 – Předpověď o utrpení
133 – Přicházím tě chválit
134 – Quo vadis
135 – Ranní prosba
136 – Rájem
137 – Ráno celý den
138 – Rozdávejme lásku
139 – Řekni sám
140 – Stačí se nadechnout
141 – S písní k němu přistoupíme Žalm 95
142 – Sláva na výsostech Bohu
143 – Smíření
144 – Slunce z Nazaretu
145 – Smrti
146 – Smutno je pastýřům
147 – Svou sílu nám
148 – Stanou se zázraky
149 – Starý příběh
150 – Stádo ovcí
151 – Stromeček
152 – Světem běžím dál
153 – Sůl v očích
154 – Světlo světa
155 – Tak jako strom se loučí
156 – Š-ma Jisraél
157 – Šly zrána ke hrobu
158 – Tak to je Pán
159 – Tebe chválím
160 – Tam kde teče Jordán
161 – Tichý Betlém
162 – To anděl kámen odvalil
163 – To já ó Pane můj
164 – To jsem já
165 – To může za to Bůh
166 – Totem
167 – Tvé svaté jméno
168 – Tvůj Pán
169 – Ty jsi jediný Bůh
170 – Učedníci
171 – Učiň mne Pane nástrojem
172 – Som zrnko piesku
173 – Úsvit
174 – Už mi oči tíží sen
175 – Už svitlo jitro nedělní
176 – V jeslích dítě spinká
177 – V ten den, kdy Pán
178 – V tobě je radost
179 – Večerní
180 – Velkolepý
181 – Velký je Pán
182 – Věrný chci být
183 – Věrný přítel I
184 – Víru nám dej
185 – Věrný přítel II
186 – Vítězi k poctě zpívejme
187 – Vítězství
188 – Vítr se ztiší
189 – Volá Ježíš ovce ztracené
190 – Volání
191 – Vstaň a pojď
192 – Vše co má dýchání
193 – Vzdávejme Hospodinu slávu
194 – Z našich srdcí tobě
195 – Z tvé ruky Pane můj
196 – Zpívej
197 – Za svou pravdou stát
198 – Za to že v stromech přečtu život
199 – Zapadání
200 – Zaradoval jsem se
201 – Znít jak zvon
202 – Zůstaň s námi
203 – Zvláštní znamení
204 – Žalm 8 I.
205 – Žalm 8 II.
206 – Žalm 127
207 – Žalm 139
208 – Žalm 150
209 – Žízeň
210 – Již pojďme vzdát chválu
211 – Narodil se Kristus Pán
212 – Přiblížil se vánoční čas
213 – Jak vzácná milost
214 – Ty lásko vzácná
215 – Blíž tobě blíže, Ježíši můj
216 – Vzdálený útes
217 – Dej světlo mé
218 – Stará slova
219 – Jako jelen touží
220 – Slova o lásce
221 – Svou lásku ti dávám
222 – Posílám vás
223 – Máme poslání
224 – S milostí se skláníš
225 – Znovu
226 – Jericho
227 – Jak nádherné
228 – Chválíme tě Pane na nebi
229 – Staň se mou vizí
230 – Tři příběhy
231 – Kéž bychom to uměli
232 – Já se vrátím
233 – Spěchej domů
234 – Dál dál tvou vodou
235 – Soudce všeho světa Bože
236 – Červíčku Jákobův
237 – Dál
238 – Dej mi Pane
239 – Den jak den
240 – Díky za tvůj kříž
241 – Haleluja ať zní ze všech úst
242 – Do tvých starostí
243 – Doufej v Hospodina
244 – Můj Bůh
245 – Uzdravení
246 – Poslední večeře
247 – Je stále přítomná tvoje sláva
248 – Vše co mohu dát
249 – Otče náš nebeský
250 – Žalm 117
251 – Nám pomoz Pane milý
252 – Vodopád
253 – Hallelujah

Zpěvníček sestavili Rosťa a Danka Homolovi.

Věnováno církevnímu společenství v Protivíně.

celý zpěvník ke stáhnutí zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm − čtyři =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>